Dễ nhận thấy, mọi người thường hiểu hiểu nhầm nhãn hiệu là thương hiệu. Cũng có nhiều doanh nghiệp do chưa nhận thức...